MTÜ Eesti Pereteraapia Kool on MTÜ Pereteraapia Instituudi järglane, mis loodi 2013.a.

Vajadus uue kooli järgi kasvas soovist ühendada eesti pereteraapia valdkonnas seni pakutud parimad teadmised ja kogemused.
Oleme terapeutidena ja koolitajatena pikaajalise kogemuse ja mitmekülgse professionaalse pagasiga.
Pakume tegevusekeskseid, praktilisi ja enesearengut toetavaid koolitusi.

Koolitajad

Meie maailmavaateliseks vundamendiks on süsteemne mõtlemine.

Süsteem on alati midagi enamat kui üksikliikmete summa. Süsteemi toimimise edukuse määravad suhted liikmete vahel. Süsteemidena me vaatleme perekonda, paari, meeskonda, ühiskonda, ja kõiki erinevaid gruppe.

Me peame oluliseks:

Usaldusväärsust
Pakume tõenduspõhistele metoodikatele tuginevaid koolitusi. Koolitajate ja terapeutidena tegeleme pideva enesetäiendusega.

Järjepidevust
Anname edasi pereteraapia-alaseid teadmisi. Kanname hoolt professionaalse pereteraapia arengu eest Eestis.

Personaalsust ja paindlikkust
Koostame koolitusprogramme lähtuvalt klientide vajadustest. Teeme koostööd erinevate spetsialistidega.

 

Meie koolitajad

 

Siiri Tõniste

Siiri Tõniste

Olen erialalt psühholoog ja pereterapeut.

Psühholoogilise nõustamise ja pereteraapiaga tegin tutvust 1999. aastal Professionaalse Psühholoogia Erakoolis. 2007.a. omandasin psühholoogia magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ning 2008.a. pereterapeudi kvalifikatsiooni Perekonnastuudio ABX „Psühhoteraapia Koolis“.

Olen töötanud koolipsühholoogina ning seejärel SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina ning SA Tallinna Lastehaiglas kliinilise psühholoogi-psühhoterapeudina. Viimastel aastatel võtan peresid vastu oma erapraksises Nõmmel, kus keskendun eelkõige paariteraapiale toetudes Tunnetekeskse paariteraapia (Emotionally Focused Couples Therapy) metoodikale.

Pereterapeute koolitan alates 2011. aastast nii sissejuhatava kursuse kui spetsialiseerimiskoolituse tasemel.

Usun sügavalt lähisuhete tervendavasse jõusse, millele olen korduvalt tunnistajaks olnud nii pereterapeudi, koolitaja kui tütre, naise ja emana.

Jelena Põldsam

Jelena Põldsam

Kliiniline psühholoog, psühhoterapeut.

Monika Koppel

Monika Koppel

Olen pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog ja 15-aastase tegevjuhi kogemusega pärnakas.

Nii kaua kui ma ennast mäletan, olen alati tundnud sügavat huvi inimsuhete vastu. Olen otsinud vastuseid nii endas kui teistes ja jõudnud lõpuks süsteemse elukäsitluse juurde.

Minu esimene haridus on pedagoogiline ja erinevas vanuses inimesi olen õpetanud alates aastast 1992. Naudin õppeprotsessis koostööd õppijatega ning üheskoos loomise ja avastamise rõõmu. Armastan küsimusi esitavaid ning uudishimulikke õppijaid.

Teraapiate juurde jõudsin enesele üsnagi ootamatult. Olin just haridussüsteemist lahkunud ja asunud tööle ametnikuna, kui sattusin ühel täiendkoolitusel osalema psühhodraamat tutvustavas töötoas. Sellest sai 9-aastane inspireeriv suhe psühhodraamaga Moreno keskuses. Minu õpetajateks olid Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere. Õppisin tööd gruppidega ja viisin ka ise läbi mitmeid enesearengugruppe erinevatel teemadel. Siiani armastan seda sünergiat, mida loob endale olulisi teemasid uuriv grupp.

Pereteraapiaga sain tuttavaks tänu psühhodraamale – neid kahte mõtteviisi ühendab Kiira Järv. Asusin Kiira Järve ja Iiris Podari juurde pereteraapia baasväljaõppesse 2005. aastal Tartus ja tänaseks olen käinud läbi tee, mis on teinud minust pereteraapia õpetaja-superviisori. Olen läbinud PREP paarisuhte koolitaja väljaõppe ja kümneid erinevaid täiendkoolitusi nii paarisuhte kui peretöö vallas.

Paari- ja peretööd teen erapraksises Pärnus. Olen õnnelikus paarisuhtes juba kolmekümnendat aastat ja meil on kaks täiskasvanud last. Usun inimeste tarkusesse, leidlikusesse ning rõõmustan nähes peresid ja paare, kes leiavad lahendused ka ülikeerukaile olukordadele.

Telefon: 55599225
E-post: monika.koppel@gmail.com

Sirje Agan-Liive

Sirje Agan

Olen psühholoog ja pereterapeut.

Psühholoogiat õppisin Tartu Ülikoolis, mille lõpetasin 1994. Minu esimene töökoht oli Tallinna Kliiniline Lastehaigla, kus töötades sain aru, et kui tahan aidata lapsi, pean aitama nende vanemaid. See arusaam viis mind 1996 aastal õppima pereteraapiat.

Olen töötanud peredega lastehaiglas, koolis, Lastekaitse Keskliidu juures ja Tallinna Kriisiabi Keskuses. Viimased kümmekond aastat teen pereterapeudina tööd Nõmmel erapraksises.

Koolitama asusin aastal 1996, mil jagasin oma teadmisi ja kogemusi eeskätt kriisipsühholoogia vallas psühholoogidele, päästemeeskondadele, meedikutele, politseile, haridusjuhtidele … Huvi täiskasvanute õppimise ja õpetamise vastu viis mind uurima veel üht teadust Tallinna Ülikooli, kus aastatel 2003-2005 läbisin andragoogika magistriõppe.

Pereteraapia õpetajana alustasin aastal 2011 Kiira Järve käe all.
Täna olen pereteraapia õpetaja-superviisor.

Olen õnnelikus paarisuhtes. Mul on kolm täiskasvanud last ja kaks lapselast.