Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus ZOOM´is, veebr - mai 2022

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud...)

Toimumise koht: kursus algab veebis ZOOM keskkonnas ja väga loodame, et kevadel jätkub kontaktõppena Tallinnas Eesti Pereteraapia Kooli koolitusklassis.

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: veebr. kuni mai 2022 järgmistel kuupäevadel:

8-9 veebr; 17-18 märts; 5-6 aprill; 10-11 mai; 30-31 mai

Auditoorsete õppepäevade pikkus on 7 ak tundi.

Koolituse maksumus: 590 EUR, lisandub käibemaks

Koolituse teemad:

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kooli pereteraapia koolitajad- suprviisorid Siiri Tõniste, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 31.jaan. 2022. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan-Liive