Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas sept. - dets. 2019

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Oskavad kaasata probleemide lahendamisse kogu pere ning seeläbi paremini abistada erinevate probleemidega ja sümptomaatikaga kliente/patsiente. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud,kasutada genogrammi ning toetada pere kriisiolukordades ja nende järgselt.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud...)

Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel, Jaama 1a

Koolituse maht: 70 t. auditoorset tööd ja 30 t. iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid, juhtumite arutelusid ning lõputöö koostamist.

Toimumise aeg: : september kuni detsember 2019 järgmistel kuupäevadel: 2-3 sept; 30 sept-1 okt; 28-29 okt; 26-26 nov; 16-17 dets

Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas)

Koolituse maksumus: 520 EUR / lisandub käibemaks ).

Koolituse teemad:

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida perekonna psühhoterapeutide II ja III astme (3+2 aastat) pädevuskoolitusele.

Koolituse viivad läbi Eesti Pereteraapia Ühingu poolt tunnustatud pereterapeudid ja koolitajad-superviisorid Sirje Agan, Siiri Tõniste,Jelena Põldsam ja Monika Koppel.

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 2.augustiks 2019.. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan