Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas sept.-dets.2018

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Oskavad kaasata probleemide lahendamisse kogu pere ning seeläbi paremini abistada erinevate probleemidega ja sümptomaatikaga kliente/patsiente. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud,kasutada genogrammi ning toetada pere kriisiolukordades ja nende järgselt.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsespetsialistid, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud...)

Toimumise koht: Tallinnas Nõmmel Jaama 1a

Koolituse maht: 70 t. auditoorset tööd ja 30 t. iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid, juhtumite arutelusid ning lõputöö koostamist.

Toimumise aeg: : sept. 2018 kuni dets. 2018 järgmistel kuupäevadel: 3-4 sept; 24-25 sept; 29-30 okt; 26-27 nov; 17-18 dets

Õppetööpäevadeks on E ja T (7 ak tundi päevas)

Koolituse maksumus: 520 EUR / käibemaks ei lisandu).

Koolituse teemad:

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida perekonna psühhoterapeutide II ja III astme (3+2 aastat) pädevuskoolitusele. Järgmine pereterapeutide pädevuskoolitus 2019-2023 alustab jaan 2019.

Koolituse viivad läbi Eesti Pereteraapia Ühingu poolt tunnustatud pereterapeudid ja koolitajad-superviisorid Sirje Agan, Siiri Tõniste,Jelena Põldsam ja Monika Koppel.

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 15.augustiks 2018.. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan