UUS! Algab süsteemse pereteraapia sissejuhatav kursus Tallinnas, aug - dets 2022

Koolituse eesmärk: osalejad mõistavad paremini perekonda kui süsteemi ja selles toimuvaid protsesse. Tunnevad esmatasandil süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi. Oskavad läbi viia pereintervjuud ja rakendada süsteemset mõtlemist.

Sihtrühm: koolitus on mõeldud kõigile, kel tuleb oma töös kokku puutuda peredega aitaja rollis (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, lastekaitse, koolide ja lasteaedade õpetajad, meedikud...)

Toimumise koht: Paldiski mnt. 48a, Tallinn

Koolituse maht: 70 h auditoorset tööd ja 30 tundi iseseisvat tööd. Koolitus toimub väikeses grupis. Sisaldab teooriat, grupitöid ning juhtumite arutelusid.

Toimumise aeg: aug - dets. 2022 järgmistel kuupäevadel:

22-23.aug; 26-27.sept; 17-18.okt; 28-29.nov; 12-13.dets.

Auditoorsete õppepäevade pikkus on 7 ak tundi.

Koolituse maksumus: 590 EUR, lisandub käibemaks

Koolituse teemad:

Sissejuhatava koolituse läbimine annab võimaluse kandideerida pereteraapia 3 aastasele terapeudi väljaõppekoolitusele.

Koolituse viivad läbi: Eesti Pereteraapia Ühingu liikmed, Eesti Pereteraapia Kooli pereteraapia koolitajad- suprviisorid Siiri Tõniste, Monika Koppel ja Jelena Põldsam

Koolitusele registreerumiseks palume saata oma andmed (nimi, töökoht, asutus ja arve maksja) aadressile sirje.agan@gmail.com hiljemalt 15.aug. 2022. Aga mida varem, seda parem, sest osalejate arv on piiratud!

Lisainfo telefonil 51 34 977 Sirje Agan-Liive