PEREKONNA PSÜHHOTERAPEUTIDE III ASTME PÄDEVUSKOOLITUS

Täienduskoolituseasutuse nimetus: Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus:
Perekonna psühhoterapeutide III astme pädevuskoolitus

Õppekava kogumaht:

Õppekava koostamise alus:
Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse III astme õppekava“ ja Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni poolt kirjeldatud koolitusstandard.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:
Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolituse lõpetamine ja tunnistuse esitamine. Lisaks terapeudina enesereflektsiooni esitamine arenguplaanina.

Õppe eesmärk:

Õpiväljundid:

Õppemeetodid:
juhtumite arutelud, videotagasiside, rollimängud, grupitööd, iseseisev töö

Iseseisev töö:

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Koolituse läbimisel väljastatav dokument:
Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus õppekava läbimise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus:
Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.