Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus, 2023 – 2026

MTÜ Eesti Pereteraapia Kool alustab vastuvõttu 2023. a. septembris algavale perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitusele. Koolituse õppekava vastab Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni ja Eesti Pereteraapia Ühingu väljaõppe nõuetele.

Koolitust viivad läbi EPTÜ poolt tunnustatud pereterapeudid ja koolitajad-superviisorid Jelena Põldsam, Monika Koppel ja Siiri Tõniste.

II astme pädevuskoolituse õppekava on jaotatud 3-le õppeaastale. Õppetöö algab 2023. a. septembris ja lõpeb 2026.a. juunis. Seejärel on võimalik kandideerida perekonna psühhoterapeutide III astme väljaõppele – superviseeritavale praktikale (2026.- 2028.a.).

Esimesel kolmel õppeaastal toimub auditoorne õppetöö 2-päevaste tsüklitena, 10 korda aastas, reeglina tööpäevadel (N ja R) kell 10.00–17.00. Sellele lisandub esimesel aastal 4 ja teisel ning kolmandal aastal 8 supervisioonipäeva aasta kohta. Auditoorsele õppetööle lisandub töö väikestes gruppides, iseseisev töö kirjandusega ja praktiline töö peredega.

Teooriaseminaridel käsitletakse süsteemse pereteraapia alusteooriaid ja põhilisi koolkondi ning tehnikaid. Esimesel õppeaastal keskendutakse indiviidile süsteemis ning enda eristumisele päritoluperest, teisel aastal on fookuses laste ja teismelistega peredega töö ning kolmandal aastal on läbivaks teemaks paarisuhe ning sellega seotud problemaatika. Õppeprotsess on aktiivne – teooriaarutelud vahelduvad praktiliste harjutuste ja õpilaste oma kogemuse reflektsiooniga.

Supervisioonides on esialgu fookus õpilaste päritolupere analüüsil, teisel õppeaastal lisandub õpilaste poolt esitatud peretöö juhtumite arutelu. Meetoditena kasutatakse genogrammi ja videosalvestiste analüüsi, rollimänge, skulptureerimist jm.

Koolitusel osalemiseks on vajalik…

Kasuks tuleb…

Õppemaks.

Õppemaksu arvestuse aluseks on õppepäeva maksumus. Esimesel õppeaastal toimub 24 õppepäeva, teisel ja kolmandal õppeaastal 28 õppepäeva. Esimese õppeaasta kogumaksumus on 2640 eur , lisandub käibemaks. Õppemaksu tasumine toimub 4 korda aastas võrdsetes osades

Koolitus toimub Tallinnas, Paldiski mnt.48a.

2023/ 2024 õppeaasta koolituspäevad:

sügis 2023: 4-5.09; 16-17.10; 20-21.11; 11-12.12.

kevad 2024: 11-12.01; 8-9.02; 7-8.03; 11-12.04; 9-10.05; 13-14.06.

Supervisioonid toimuvad kevadel 2024: 19.02, 18.03, 22.04, 20.05.

Koolitusel osaleda soovijatelt ootame järgmisi dokumente:

  1. Avaldus.
  2. Curriculum vitae.
  3. Pereteraapia sissejuhatava kursuse tunnistuse koopia.
  4. Lühike motivatsioonikirjeldus.

Dokumendid palume saata: siiri.toniste@mail.ee

Registreerumise tähtaeg: 10.august 2023

Intervjuu- ja tutvumispäev: 17.august. 2023 , kell 11 -16 Tallinnas, Paldiski mnt. 48a.

Tutvumispäeval osalemise tasu on 80 eur +km. Tutvumispäeval saab põhjaliku ülevaate väljaõppe sisust ja protsessist ning osalejatel on võimalik hinnata oma ressursse ja motivatsiooni väljaõppe läbimiseks.

Lisainfo ja kontakt: Siiri Tõniste, siiri.toniste@mail.ee, tel. 56456013