PEREKONNAPSÜHHOTERAPEUTIDE II ASTME PÄDEVUSKOOLITUS

Täienduskoolituseasutuse nimetus:

Eesti Pereteraapia Kool (reg 80354752)

Õppekava nimetus: Perekonna psühhoterapeutide II astme pädevuskoolitus

Õppekava kogumaht:

Õppekava koostamise alus: Õppekava koostamisel on aluseks võetud Eesti Pereteraapia Ühingu poolt kinnitatud koolitusprogramm „Perekonnapsühhoterapeudi pädevuskoolituse II astme õppekava“ ja Euroopa Pereteraapia Assotsiatsiooni poolt kirjeldatud koolitusstandard.

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused:

Õppe eesmärk:

Õpiväljundid:

Auditoorne õpe koosneb järgmistest moodulitest:

Kohustuslikud lisaained (neile, kellel pole erialaõpingute käigus läbitud):

Õppemeetodid: teooria arutelud, juhtumite arutelud, videotagasiside, rollimängud, grupitööd, iseseisev töö

Iseseisev töö:

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Koolituse läbimisel väljastatav dokument: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus õppekava läbimise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kogemuse kirjeldus: Kõik koolitajad omavad pereterapeudi ja pereterapeut-koolitaja-superviisori kvalifikatsiooni.